FANDOM


This page outlines Ikaruga's card information in Senran Kagura: New Wave.

Normal Cards

N.N+

Card Attribute Initial/Max HP Initial/Max Atk. Initial/Max Def. Ninja Art Cost
ÈÃÈ·NÍÛ
Yang
ÈÃÈ·N±¢
Yin
ÈÃÈ·NPÁ®Íð
Flash
Ikaruga3a
Yang
Ikaruga2a
Yin
Ikaruga4
Flash

R.R+

Card Attribute Initial/Max HP Initial/Max Atk. Initial/Max Def. Ninja Art Cost
斑鳩R陽
Yang
斑鳩R陰
Yin
斑鳩RP閃乱
Flash
RZ 1~2
Yang
RA 1~1
Yin
()RPM ~1.JPG354
Flash
CTeASHsD8OJX1EPX6v2CJfUrymrGncDGNA4n1d63u7w
Yang
X4nw9gkOLDnEwPU26kwbrz49qXQkZDJwlSepFf VciY
Yin
N5D0y6PnK77RjyadO4kz6kbVzc1J6y578JOI55bE5Pk
Flash
Ikaruga6
Yang
Ikaruga5
Yin
Ikaruga7
Flash

SR.SR+

Card Attribute Initial/Max HP Initial/Max Atk. Initial/Max Def. Ninja Art Cost
015
Yang
014
Yin
013
Flash
()SRZ ~1
Yang
()SRA ~2
Yin
Withoutround-img480x600-136491007424g0wg97063
Flash
招待斑鳩SR陽
Yang
招待斑鳩SR陰
Yin
招待斑鳩SR+
Flash
Image082
Flash
Ikaruga Wedding Dress 1
Yang
Ikaruga Bride 2
Yang
Ikaruga Bride 1
Yang
OQZ6Tms
Yin
IMG 20150220 225156
Yang
K1TdTbc
Flash
Ikaruga14
Yin
Ikaruga 18
Yang

UR.UR+

Card Attribute Initial/Max HP Initial/Max Atk. Initial/Max Def. Ninja Art Cost
Ikaruga 1A
Yang
Image085
Yin
Image083
Flash
Image087
Yang
Fxv4M3j
Yin
Image089
Flash
JgNrqRd
Flash
Image091
Yang
003 (1)
Yin
004 (1)
Flash
20131007-ika yo
Yang
20131007-ika in
Yin
Ikaruga8
Flash
Image098
Yang
C6706cbd4d9e824c
Flash
Ika1
Yang
Ddfsd
Yang
11974308455360c23c735e80016
Yang
IkarugaBikini
Flash
Ikaruga 10
Flash
Tumblr nbselgWDH61tvbyq5o1 1280
Flash
Ikaruga 09
Flash
Ikaruga 08
Flash
Ikaruga 07
Flash
Ikaruga 16
Flash
Tumblr ndy43aPztb1tvbyq5o9 1280
Yin
Ikaruga 1B
Flash
Ikaruga 11
Flash
Ikaruga 12
Flash
Ikaruga 13
Flash
Ikaruga Lift
Yang
Ikaruga 14
Yang
Tumblr nfwnksvVtx1tvbyq5o1 1280
Yang
Ikaruga Boom
Yang
Ikaruga Oni
Flash
Ikaruga Oni 2
Flash
Ikaruga 19
Flash
Tumblr nkiobuokxl1sn41kxo1 400
Yin
Tumblr nkiobuokxl1sn41kxo2 400
Yin
Tumblr nkiobuokxl1sn41kxo3 540
Yin
IIdjMuU
Flash
UWktPSI
Flash
Ikaruga2
Flash
R1WqJLK
Flash
Ikaruga3
Flash
2Sl2t6f
Flash
Ikaruga1
Flash
VwMnPoX
Flash
Ce0b1b26163bfb67
Flash
Ikaruga 17B
Flash
4qeYqSs
Yin
Ikaruga 19a
Flash
Ikaruga 20
Flash
Ikaruga 21
Flash
Ikaruga 23
Yin
Ikaruga 24
Yin
Ikaruga 25
Yin
Ikaruga (SK NW) 1
Flash
Ikaruga 28
Flash
Ikaruga 28-1
Flash
Ikaruga 29
Yin
Tumblr nt8d1vLNrk1ut2jt3o2 1280
Yang
8DLQ2TZ
Yang
N3AJxK5
Yang
1441805079275
Flash
1441805094370
Flash
Tumblr nvcdkuJgei1ut2jt3o6 1280

centetr

Flash
.UR Ikaruga
Yang
1445002393796
1445002517152
Yang
1445002641034
Yang

LR

Card Attribute Initial/Max HP Initial/Max Atk. Initial/Max Def. Ninja Art Cost
Ikaruga 15
Yin
Ikaruga1a
Yin
Ikaruga9
Yin
Yc4Dlld
Yin
Ikaruga 27-1
Yin
Ikaruga 27-2
Yin
.LR Ikaruga
Yin
0eb91a55a51421b3
Yin
G12015384(Ikaruga)
Flash
Ikaruga (SK NW) 2
Flash
Ikaruga (SK NW) 3
Flash

Union Cards

SR.SR+

Card Attribute Initial/Max HP Initial/Max Atk. Initial/Max Def. Ninja Art Cost
斑鳩&詠(合体)SR陽
Yang
斑鳩&詠(合体)SR陰
Yin
Ikaruga and Yomi1
Flash
Ikaruga and Katsuragi2
Yang
Ikaruga and Katsuragi1
Yin
Ikaruga and Katsuragi3
Flash

UR.UR+

Card Attribute Initial/Max HP Initial/Max Atk. Initial/Max Def. Ninja Art Cost
Ikaruga and Yomi2
Yang
Ikaruga and yomi3
Yin
Ikaruga and Yomi4
Flash
Ikaruga and Yomi 4
Flash
Ikaruga and Yomi 4-1
Flash
Tumblr nus0vnC2Sc1tjziuto1 1280
Yang
Tumblr nus0vnC2Sc1tjziuto2 1280
Yang

Navigation

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.